Pomocník k portálu

Webový portál slúži pre občanov Žilinského kraja pre ľahšiu komunikáciu s verejnou správou. Portál obsahuje informačné služby, čo sú jednosmerné zdelenia občanom a transakčné služby. Tým je myslené napr. podanie žiadosti, pripomienky či podnetu a následné spracovanie poverených pracovníkom úradu.
Cieľom tohto portálu je elektronizácia služieb, resp. odstránenie nevyhnutnosti osobných návštev úradu.

Pouzivatelska_prirucka.pdf
Hore
Redakcia | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015