Schvaľovanie prevádzkového času lekárne

Služba umožňuje požiadať o schválenie prevádzkového času lekárne, VZPaP ....., prípadne o zmenu prevádzkového času na základe jednotného tlačiva.
Hore
Mgr. Iveta Janurová | RNDr. Roman Smieško | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015