Poskytovanie informácií o regióne

Informácie o aktuálnom dianí v oblasti regionálneho rozvoja a spracovaných a pripravovaných strategických a koncepčných dokumentoch kraja.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK - základný rozvojový strategický dokument samosprávneho kraja, ktorý slúži ako jeden z hlavných nástrojov na riadenie zmien v prospech obyvateľov a rozvoja kraja.
Regionálna výskumná a inovačná stratégia - základný rozvojový dokument pre oblasť podpory výskumu, vývoja, inovácií a podnikania.
Inovačné ocenenie - cieľom realizácie ocenenia, ktoré sa realizuje od roku 2007 je nájsť, prezentovať a oceniť zaujímavé a prínosné inovačné aktivity realizované v oblasti regionálneho rozvoja a malého stredného podnikania v kraji.
Stredoškolský podnikateľský zámer - Žilinský samosprávny kraj od roku 2011 realizuje aktivitu, ktorej cieľom je motivovať študentov stredných škôl, podporiť ich záujem o podnikanie a súčasne aj oceniť iniciatívu a kreativitu mladých ľudí v tejto oblasti.

Právne predpisy


ZOBRAZIŤ INFORMÁCIE O REGIÓNE V MAPE NA NOVEJ KARTE
Hore
Ing. Miriam Skácelová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.1.2018