Pripomienkovanie návrhu územného plánu regiónu

Zaslanie pripomienky, vyjadrenia, resp. požiadavky dotknutého subjektu k návrhu územného plánu regiónu v procese jeho prerokovania v zmysle Zákona 50/1976. Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (stavebný zákon).

Právne predpisy, postupy vybavovania


!!! Možnosť pripomienkovania návrhu územného plánu bola pozastavená, kedže sa na Úrade ŽSK nenachádza žiaden územnoplánovací dokument v procese pripomienkovania. Prerokovanie obstarávaných Zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie regiónu v súlade s § 22 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení bolo ukončené v 11/2017. !!!
Hore
Ing. Katarína Náhliková | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 15.12.2017