Poskytovanie dotácií na šport

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja majú možnosť podávať žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja s názvom „Vráťme šport do škôl“ na podporu športových aktivít v stredných školách a školských zariadeniach.

K žiadosti je potrebné priložiť prílohy, ktoré sú uvedené v žiadosti. Povinne vyplniť je potrebné všetky údaje uvedené v žiadosti.
Hore
Mgr. Eva Rovňanová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015