Zverejňovanie registra poskytovateľov sociálnych služieb

V zmysle § 81 písm. p) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vyšší územný celok vedie register a vykonáva zmeny v registri vo svojom územnom obvode a v zmysle § 81 písm. q) citovaného zákona predkladá štvrťročne aktualizovaný register ministerstvu.
Zobraziť filter
PoskytovateľAdresaDruh služby
Adores n. o.Žilina, Ľudovíta Fullu 1191/1 Opatrovateľská služba
Agentúra FÓRUM ŽIVOTADolný Kubín, Hviezdoslavovo Námestie 2190 Denný stacionár, Opatrovateľská služba
Agentúra podporných služieb, n. o.Žilina, Predmestská 1717/24 Podpora samostatného bývania, Zariadenie podporovaného bývania
Aitama n. o.Prosiek, Prosiek 154 Opatrovateľská služba
BENETRIX, n. o.Martin, Priehradná 9A/0000 Domov sociálnych služieb, Zariadenie opatrovateľskej služby, Zariadenie pre seniorov
BETHEZDA, n.o.Žilina, Námestie Žilinskej synody 1290/2 Opatrovateľská služba
Biela ĽaliaŽilina, Závodská cesta 14 Opatrovateľská služba
biely orgován, n. o.Žilina, Rajecká 2788/1 Zariadenie pre seniorov
Bratská jednota baptistov, cirkevný zbor v RužomberkuRužomberok, Antona Bernoláka 18 Komunitné centrum
Centrum sociálnych služieb ANIMALiptovský Mikuláš, Jefremovská 634 Sociálne poradenstvo - špecializované
Centrum sociálnych služieb EDENLiptovský Hrádok, Sady M. R. Štefánika 66/3 Domov sociálnych služieb, Špecializované zariadenie
Centrum sociálnych služieb FantáziaKysucké Nové Mesto, Belanského 12/8 Domov sociálnych služieb, Jedáleň, Sociálne poradenstvo - základné, Špecializované zariadenie
Centrum sociálnych služieb Horný TuriecTurčianske Teplice, Banská 533/19 Denný stacionár, Domov sociálnych služieb, Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov
Centrum sociálnych služieb KamenceKysucké Nové Mesto, Štúrova 1210/61 Domov sociálnych služieb, Jedáleň, Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov
Centrum sociálnych služieb ĽadoveňMartin, J. Mazúra 5211/34 Domov sociálnych služieb, Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov
Centrum sociálnych služieb LetokruhyŽilina, Karpatská 3117/9 Domov sociálnych služieb, Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov
Centrum sociálnych služieb LÚČŽilina, Hlboká cesta 1635/7 Domov sociálnych služieb, Špecializované zariadenie, Útulok, Zariadenie núdzového bývania, Zariadenie podporovaného bývania
Centrum sociálnych služieb NámestovoNámestovo, Komenského 512/6 Jedáleň, Nocľaháreň, Opatrovateľská služba, Zariadenie pre seniorov
Centrum sociálnych služieb ORAVATvrdošín, Medvedzie 136 Domov sociálnych služieb, Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov
Centrum sociálnych služieb PARKČadca, Hviezdoslavova 918 Domov sociálnych služieb, Jedáleň, Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov

Právne predpisy, postupy vybavovania


Zobraziť poskytovatelia sociálnych služieb v mape


Mapové služby - zobrazovacie

VÚC Žilinského samosprávneho kraja zabezpečuje sprístupnenie priestorových údajov a informácií prostredníctvom elektronických služieb. Údaje sú sprístupnené mapovými službami, ktoré sú publikované podľa OGC štandardov typ WMS a WFS.

Webová Mapová Služba (WMS) je štandardom vyvinutým a rozširovaným združením Open Geospatial Consortium (OGC). Služba pracuje na princípe klient-server a umožňuje zdieľanie prestorových údajov vo forme rastrových máp v prostredí Internetu. Výsledkom požiadavky klienta (tenkého alebo silného klienta) na WMS server sú rastrové údaje (obrázok) najčastejšie vo formáte JPEG, PNG, TIFF, a iné, ktoré zobrazujú priestorové údaje rôzneho zamerania (vrstvy), alebo môžu byť výsledkom prekrytu viacerých vrstiev (mapové kompozície), a to aj z rôznych zdrojov.

Vrátené rastrové údaje (obrázok) sú georeferencované, čo umožňuje ich správne umiestnenie v priestore. Georeferencováním sa v tomto prípade rozumie jednoznačne daný referenčný súradnicový systém a obdĺžnik so súradnicami (tzv. boundingbox), ktorý obsahuje požadovaný obrázok v tomto systéme.

Podmienky poskytovania a využívania zobrazovacích služieb

Podporované verzie OGC WMS služieb:
  • WMS 1.3.0
  • WMS 1.1.1

Mapová kompozícia

Poskytovatelia sociálnych služieb:
http://geoportal.zilinskazupa.sk/ZSK_SOCIALNE_ZARIADENIA_WMS/service.svc/get?request=GetCapabilities&service=WMS

Mapové služby ukladacie - ukladacie

Ukladacie služby (WFS) sú štandardom vyvinutým a rozširovaným združením Open Geospatial Consortium (OGC). Služba pracuje na princípe klient-server a umožňuje zdieľanie prestorových údajov vo forme vektorových údajov v prostredí Internetu. Výsledkom požiadavky klienta na WFS server sú údaje vo vektorovej podobe kódované v jazyku GML (XML).

Podmienky poskytovania a využívania ukladacích služieb

Podporované verzie OGC WFS služieb:
  • WFS 1.1.0

Mapová kompozícia

Poskytovatelia sociálnych služieb:
http://geoportal.zilinskazupa.sk/ZSK_POI/service.svc/get?request=GetCapabilities&service=WFS
Hore
Mgr. Mária Vránová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015