Informovanie o činnosti VÚC, zverejňovanie aktualít

Občanom Žilinského samosprávneho kraja poskytuje táto služba možnosť získať informácie o kompetenciách a každodennej činnosti ŽSK. Tu majú možnosť získať aj najlepší prehľad o najnovšom dianí a udalostiach, ktoré sa konajú na pôde Žilinskej župy.
Hore
Martina Gazdíková | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 26.2.2018