Určenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti občanovi

Samosprávny kraj pridelí lekára na žiadosť pacienta, ak pacient nemá prideleného lekára podľa miesta trvalého bydliska, alebo v prípade, keď s ním lekár odmietne uzatvoriť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Hore
Mgr. Katarína Cádriková | Miroslava Orszaghová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015