Informovanie o cestovnom ruchu v regióne

Informácie o možnostiach turistiky, cykloturistiky, lyžiarskych bežeckých tratiach, podujatiach zameraných na podporu a rozvoj cestovného ruchu a praktické informácie a kontakty na organizácie a zariadenia cestovného ruchu v Žilinskom samosprávnom kraji. Voľne dostupné elektronické verzie brožúr, máp a publikácií vydaných Žilinským samosprávnym krajom pre podporu cestovného ruchu sa nachádzajú v časti On-line knižnica.

Turistika


Významnú súčasť Žilinského samosprávneho kraja tvoria aj prírodné atraktivity. V oblasti kraja sa nachádzajú štyri národné parky - Národný park Malá Fatra, Národný park Veľká Fatra, Tatranský národný park a Národný park Nízke Tatry. Okrem toho sú v kraji tri chránené krajinné oblasti - Kysuce, Horná Orava a Strážovské vrchy. Pešia i cykloturistika má v Žilinskom samosprávnom kraji významné zázemie. Na jeho území sa nachádza viac ako 2 280 km cyklotrás, čo je najviac zo všetkých krajov v Slovenskej republike. Pešie turistické chodníky na území kraja tvoria 25% z celkovej dĺžky peších turistických trás Slovenska. Od roku 2009 prebieha postupná systematická obnova cykloturistického a pešieho turistického značenia v regiónoch z iniciatívy Žilinského samosprávneho kraja.

Sieť vodných tokov v kraji snuje najdlhšia slovenská rieka Váh spolu so svojimi riečnymi prítokmi - Orava, Kysuca, Turiec a Rajčianka. Bohatstvo a rôznorodosť lesných porastov sú viditeľné na viac ako polovici výmery územia. Čarovná príroda ponúka množstvo možností na letné a zimné športové a rekreačné vyžitie, predstavuje potenciál pre cestovný ruch vo všetkých piatich regiónoch. Bohaté zdroje minerálnych vôd viedli už v minulosti k vzniku kúpeľných centier - Rajecké Teplice, Turčianske Teplice, Lúčky, Korytnica a Liptovský Ján. Dnes sú inšpiráciou pre rozšírenie služieb v podobe wellness centier, aqua parkov, kde relax vo vode nadobúda zábavno-oddychovú a zároveň aktívnu podobu.


 

Právne predpisy

Hore
Mgr. Jana Benke | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015