Povoľovanie činnosti verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok

Na základe formulára žiadosti, ktorý obsahuje údaje v súlade so zákonom a predložených dokladov, VÚC vydáva povolenia na činnosť prevádzkovania verejnej lekárne, výdajne zdravotníckych pomôcok, výdajni orto-protetických zdravotníckych pomôcok a vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok pre fyzické osoby a právnické osoby.
Hore
Mgr. Iveta Janurová | RNDr. Roman Smieško | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015