Poskytovanie dotácií na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok

Služba obsahuje online žiadosť na poskytnutie dotácie na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok v Žilinskom samosprávnom kraji v zmysle podmienok podľa platného všeobecne záväzného nariadenia.

Pre túto službu zatiaľ nie je vytvorené všeobecné záväzné nariadenie, ani nie je súčasťou Grantového systému ŽSK.
Hore
Mgr. Monika Krčmáriková | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015