Informovanie o stave a zjazdnosti ciest

Služba poskytuje informácie o obmedzeniach a stave zjazdnosti jednotlivých ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji.
OBMEDZENIA A OBCHÁZKY A VIZUALIZÁCIA AVL ZARIADENÍ VYKONÁVAJÚCE LETNÚ ALEBO ZIMNÚ ÚDRŽBU
NA CESTÁCH II. A III. TRIEDY NA ÚZEMÍ ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
 
Hore
Ing. Peter Mráz | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 22.1.2018