Informovanie o životnom prostredí

Oblasť životného prostredia je na úrovni samosprávneho kraja riešená prostredníctvom Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja v kapitole „Životné prostredie“ a zahŕňa v sebe tieto oblasti: ovzdušie, voda, pôda, hluk, žiarenie, seizmicita, zdravotný stav obyvateľstva.
Hore
Ing. Mária Zaymusová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015