Informovanie o dani z motorového vozidla

Od 1.1.2015 nadobudol účinnosť Zákon č. 361 o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (z 26. novembra 2014).

Pri platení preddavkov a následných podávaní daňových priznaní je nutné postupovať už v zmysle tohto zákona. Viac informácií nájdete na stránke Finančnej správy SR.
Hore
Ing. Richard Staškovan | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.1.2018