Návrhy na zlepšenie

Táto služba umožní občanom alebo organizáciám na jednej strane priestor na vyjadrenie názoru a na druhej strane dáva ŽSK možnosť získať nezávislý pohľad na jeho aktivity, prípadne vylepšiť služby, ktoré poskytuje.
Hore
Ing. Magdaléna Remšíková | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015