Zverejňovanie výberových konaní na miesta vedúcich zamestnancov VÚC alebo riaditeľov OvZP

Postup, požiadavky a podmienky pre zaradenie do výberového konania, ktoré musí uchádzač o miesto vedúceho zamestnanca Žilinského samosprávneho kraja alebo riaditeľa organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja splniť.
Hore
Ing. Anna Klimíková | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 11.4.2019