Informovanie o organizačnej štruktúre úradu VÚC

Úrad Žilinského samosprávneho kraja riadi riaditeľ Úradu, ktorý sa zodpovedá predsedovi. Úrad sa delí na jednotlivé odbory, ktoré medzi sebou úzko spolupracujú. Každý odbor má svojho riaditeľa.
Hore
Mgr. Ing. Sylvie Mahútová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 16.9.2019