Povoľovanie prevádzkovania zdravotníckych zariadení

Samosprávny kraj vydáva povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v rámci kraja, na základe žiadosti a požadovaných dokladov v zmysle zákona.
Hore
Mgr. Margita Bistáková | MUDr. Anna Smiešková, MPH | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015