Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo online.zilinskazupa.sk je tvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť, v súlade so štandardmi prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy, definované vo Výnose o štandardoch č.55/2014 Z. z..

Stránky je možné prehliadať pomocou štandardných web prehliadačov, na stránke je zabudovaný modul RSS, určený na čítanie noviniek z web stránok.

Portál vyhovuje požiadavkám Blind Friendly.

Prípadné pripomienky alebo problémy posielajte na adresu webmaster(at)zilinskazupa.sk
Hore
Redakcia | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015