Elektronické poskytovanie odpovedí na otázky o činnosti a právomociach VÚC

Služba poskytuje záujemcom na základe ich dopytu, zaslaných prostredníctvom Portálu elektronických služieb Žilinského samosprávneho kraja, odpovede na rôzne otázky týkajúce sa Žilinského samosprávneho kraja, jeho postavenia v systéme verejnej správy (vzťah k miestnej samosprávne - obciam a mestám, k štátne správe, príp. iným štátnym orgánom); tiež odpovede na otázky o pôsobnosti samosprávneho kraja v jednotlivých zákonom vymedzených oblastiach verejného života (napr. na úseku zdravotníctva, dopravy, regionálneho školstva, cestovného ruchu, kultúry, sociálnych vecí a pod.).
Hore
JUDr. Vladimíra Mikulová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015