Informovanie o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

Služba poskytuje základné informácie postupe, ktorý musí povinná osoba - žiadateľ dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní adresovaných Žilinskému samosprávnemu kraju, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať.
Samosprávny kraj pri výkone samosprávy sa stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. Pri tom v zmysle zákonom presne vymedzených pravidiel vykonáva svoju pôsobnosť naprieč širokým spektrom spoločenského života, od oblasti sociálnych služieb, zdravotníctva, cez kompetencie v kultúre, školstve, doprave, až po oblasť cestovného ruchu a tiež regionálneho rozvoja. Ako nová zložka územnej samosprávy v systéme orgánov verejnej správy vznikli samosprávne kraje preto, aby čo najefektívnejšie plnili úlohy, ktoré nemôžu samostatne zabezpečiť štát a obce, resp. mestá, a tak sa starali o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby obyvateľov na nich žijúcich.

Pre účely vykonávania jednotlivých svojich kompetencií (pôsobností) ustanovujú zákony, príp. interné právne predpisy Žilinského samosprávneho kraja rôznorodé postupy v závislosti od jednotlivých služieb, ktoré kraj pre svojich obyvateľov poskytuje. Postup je uvedený jednotlivo pri každej poskytovanej službe.
Zoznam podriadených dokumentov
Hore
JUDr. Vladimíra Mikulová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015