Informovanie o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať - Schvaľovanie ordinačných hodín ambulancie

Jedným lekárskym miestom sa rozumie výkon činnosti lekára v rozsahu 40 hodín pracovného času týždenne. Ak lekár vykonáva zároveň činnosť v rámci iného zdravotníckeho zariadenia, je k žiadosti o schválenie ordinačných hodín potrebné doložiť čestné prehlásenie zamestnávateľa - v takom prípade je lekárovi možné schváliť ordinačné hodiny aj v kratšom rozsahu ako 40 hodín pracovného času týždenne. Samosprávnym krajom schválené a potvrdené ordinačné hodiny je lekár povinný umiestniť na viditeľnom mieste a schválené ordinačné hodiny aj dodržiavať.

Postup pri vybavovaní žiadosti:
 • Podnikateľ/Lekár požiada samosprávny kraj o schválenie ordinačných hodín
 • Vyplní žiadosť
 • Možnosť podania žiadosti: elektronicky, osobne alebo poštou na adresu
  • Žilinský samosprávny kraj
  • Lekár samosprávneho kraja
  • Odbor zdravotníctva
  • Komenského 48
  • 011 09 Žilina
 • Lehota na schválenie/neschválenie ordinačných hodín je do 30 dní, pokiaľ zákonom stanovená lehota (pri zmene legislatívy) neurčí inak

Vzor žiadosti je zverejnený na webovej stránke Žilinského samosprávneho kraja:
http://www.regionzilina.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-zdravotnictva/odbor-zdravotnictva/zdravotnictvo/pokyny-ziadatela-povolenie-prevadzkovanie-zdravotnickeho-zariadenia-zaklade-zakona-c-578-2004-z-z.html
Hore
JUDr. Vladimíra Mikulová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015