Informovanie o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať - Schvaľovanie prevádzkového času lekárne

Pre schválenie prevádzkového času verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok, rovnako pre výdajňu ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok, a výdajňu audio-protetických zdravotníckych pomôcok je potrebné predložiť:
  1. žiadosť o schválenie prevádzkového času (nemá predpísanú formu a obsah)
  2. návrh prevádzkového času

Žiadosť je možné podať elektronicky, poštou alebo do podateľne na adresu:
  • Žilinský samosprávny kraj
  • Odbor zdravotníctva
  • Komenského č. 48
  • 011 09 Žilina
Hore
JUDr. Vladimíra Mikulová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015