Informovanie o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať - Určenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti občanovi

Ak poskytovateľ odmietne návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, príslušný samosprávny kraj preverí tieto skutočnosti na podnet osoby a bezodkladne určí, ktorý poskytovateľ s ňou uzatvorí takúto dohodu. Ak zistí, že odmietnutie uzatvorenia dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti nebolo opodstatnené, môže určiť aj poskytovateľa, ktorý návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti odmietol. Poskytovateľ sa podľa možností určí tak, aby bol čo najmenej vzdialený od bydliska alebo pracoviska osoby. Rozhodnutie lekára samosprávneho kraja je poskytovateľ povinný rešpektovať.

Postup pri vybavovaní žiadosti:
  • Občan požiada o pridelenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
  • Vyplnenie žiadosti
  • Pacient osobne príde so zdravotnou dokumentáciou a výmenným lístkom
  • Lekár samosprávneho kraja posúdi, či je pacient indikovaný na žiadané odborné vyšetrenie
  • Možnosť podania žiadosti: len osobne
  • ŽSK mu v lehote najviac 30 dní pridelí odborného lekára podľa možností, čo najbližšie k trvalému/prechodnému pobytu

Vzor žiadosti je zverejnený na webovej stránke Žilinského samosprávneho kraja:
http://www.regionzilina.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-zdravotnictva/odbor-zdravotnictva.html
Hore
JUDr. Vladimíra Mikulová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015