Informovanie o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať - Zverejňovanie výberových konaní na miesta vedúcich zamestnancov VÚC alebo riaditeľov OvZP

Postup, požiadavky a podmienky pre zaradenie do výberového konania, ktoré musí uchádzač o miesto vedúceho zamestnanca Žilinského samosprávneho kraja (ďalej aj „ŽSK“) alebo riaditeľa organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja splniť, sú uvedené v oznámení o vyhlásení výberového konania na konkrétne pracovné miesto.

Oznamy o vyhlásení výberového konania zverejňuje Žilinský samosprávny kraj v regionálnej tlači a na webovej stránke ŽSK v Aktuálnych správach alebo na tejto adrese:
http://www.zilinskazupa.sk/sk/volne-pracovne-miesta/.
Hore
JUDr. Vladimíra Mikulová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015