Poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnej starostlivosti

V zmysle § 81 písm. d) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vyšší územný celok zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby v útulku, v domove na polceste, v zariadení núdzového bývania, v zariadení dočasnej starostlivosti o deti, v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení a v integračnom centre.
Hore
Mgr. Zdenka Mažgútová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015