Poskytovanie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb

V zmysle § 66 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je register verejný, každý má právo nazrieť do neho a požadovať z neho výpis (register je zverejnený na webovom sídle vyššieho územného celku).
Hore
Mgr. Mária Vránová | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015