Info modul

Elektronické služby v časti INFO-MODUL sú zatriedené podľa oblasti určenia a podľa životných situácií. Zvoľte si prosím oblasť určenia: občan alebo podnikateľ a následne buď životnú situáciu alebo úsek správy požadovanej služby.

Aktuálne udalosti - Informovanie sa o aktuálnych událostiach

Informácie o aktuálnych udalostiach týkajúcich sa činností orgánov samosprávneho kraja v jednotlivých oblastiach verejného života pri výkone samosprávy. Vykonávané sú v rozsahu pôsobnosti samosprávneho kraja vymedzenej v § 4 citovaného zákona a ako prenesené úlohy miestnej štátnej správy na základe zákona.
Hore
Redakcia | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015