Info modul

Elektronické služby v časti INFO-MODUL sú zatriedené podľa oblasti určenia a podľa životných situácií. Zvoľte si prosím oblasť určenia: občan alebo podnikateľ a následne buď životnú situáciu alebo úsek správy požadovanej služby.

Bývanie

Poskytovanie sociálnych služieb prostredníctvom zaregistrovaných poskytovateľov sociálnych služieb. Register poskytovateľov sociálnych služieb je verejne dostupný a občan si tak môže vybrať druh, formu a miesto poskytovania sociálnej služby.
Hore
Redakcia | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015