Info modul

Elektronické služby v časti INFO-MODUL sú zatriedené podľa oblasti určenia a podľa životných situácií. Zvoľte si prosím oblasť určenia: občan alebo podnikateľ a následne buď životnú situáciu alebo úsek správy požadovanej služby.

Cestovanie a doprava

Žilinský samosprávny kraj je garantom dopravnej obslužnosti svojho územia pravidelnou autobusovou dopravou a zároveň je vlastníkom pozemných komunikácií v podobe ciest II. a III. triedy. Žilinský samosprávny kraj ponúka informácie o možnostiach turistiky, cykloturistiky, lyžiarskych bežeckých tratiach, podujatiach zameraných na podporu a rozvoj cestovného ruchu a praktické informácie a kontakty na organizácie a zariadenia cestovného ruchu v kraji.
Hore
Redakcia | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015