Info modul

Elektronické služby v časti INFO-MODUL sú zatriedené podľa oblasti určenia a podľa životných situácií. Zvoľte si prosím oblasť určenia: občan alebo podnikateľ a následne buď životnú situáciu alebo úsek správy požadovanej služby.

Financie a hospodárstvo

Financovanie, rozpočtovanie a hospodárenie s verejnými prostriedkami. Poskytovanie finančných prostriedkov z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja na podporu športových a iných aktivít v stredných školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Poskytovanie dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja pre oblasť kultúry a na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok. Poskytovanie finančných príspevkov pre organizácie poskytujúce sociálnu službu. Poskytovanie príspevku na odkázanosť a na prevádzku sociálnej služby.
Hore
Redakcia | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015