Info modul

Elektronické služby v časti INFO-MODUL sú zatriedené podľa oblasti určenia a podľa životných situácií. Zvoľte si prosím oblasť určenia: občan alebo podnikateľ a následne buď životnú situáciu alebo úsek správy požadovanej služby.

Kultúra a šport - Športovanie

Poskytovanie finančných prostriedkov z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja na podporu športových aktivít v stredných školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Granty sú poskytované len školám, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Hore
Redakcia | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015