Info modul

Elektronické služby v časti INFO-MODUL sú zatriedené podľa oblasti určenia a podľa životných situácií. Zvoľte si prosím oblasť určenia: občan alebo podnikateľ a následne buď životnú situáciu alebo úsek správy požadovanej služby.

Obrana a bezpečnost

Poslaním civilnej ochrany je chrániť životy a zdravie ľudí, ochraňovať majetok, životné prostredie a kultúrne dedičstvo, a tiež vytvárať podmienky nevyhnutné na prežitie v prípade vzniku mimoriadnej udalosti alebo počas mimoriadneho stavu. Žilinský samosprávny kraj podporuje vykonávateľov opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré slúžia práve na ochranu práv dieťaťa, jeho života a zdravia. Žilinský samosprávny kraj každoročne vyčleňuje finančné prostriedky na rôzne sociálne programy či projekty sociálnoprávnej ochrany, z ktorých sú financované, okrem iného, aj aktivity na ochranu práv dieťaťa.
Hore
Redakcia | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015