Info modul

Elektronické služby v časti INFO-MODUL sú zatriedené podľa oblasti určenia a podľa životných situácií. Zvoľte si prosím oblasť určenia: občan alebo podnikateľ a následne buď životnú situáciu alebo úsek správy požadovanej služby.

Rodina a vzťahy

Úrad ŽSK svojou činnosťou pomáha rozvíjať a zachovať schopnosti občanov viesť samostatný život a podporovať ich opätovné začlenenie do spoločnosti prostredníctvom zaregistrovaných poskytovateľov sociálnych služieb. Register poskytovateľov sociálnych služieb je verejne dostupný a občan si tak môže vybrať druh, formu a miesto poskytovania sociálnej služby „šité na mieru“. Žilinský samosprávny kraj podporuje vykonávateľov opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré slúžia práve na ochranu práv dieťaťa, jeho života a zdravia. Úrad ŽSK každoročne vyčleňuje finančné prostriedky na rôzne sociálne programy či projekty sociálnoprávnej ochrany, z ktorých sú financované, okrem iného, aj aktivity na ochranu práv dieťaťa.
Hore
Redakcia | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015