Info modul

Elektronické služby v časti INFO-MODUL sú zatriedené podľa oblasti určenia a podľa životných situácií. Zvoľte si prosím oblasť určenia: občan alebo podnikateľ a následne buď životnú situáciu alebo úsek správy požadovanej služby.

Zamestnanie

Postup, požiadavky a podmienky pre zaradenie do výberového konania, ktoré musí uchádzač o miesto vedúceho zamestnanca Žilinského samosprávneho kraja alebo riaditeľa organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja splniť.
Hore
Redakcia | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015