Info modul

Elektronické služby v časti INFO-MODUL sú zatriedené podľa oblasti určenia a podľa životných situácií. Zvoľte si prosím oblasť určenia: občan alebo podnikateľ a následne buď životnú situáciu alebo úsek správy požadovanej služby.

Životné prostredie - Starostlivosť o životné prostredie

Oblasť životného prostredia je na úrovni samosprávneho kraja riešená prostredníctvom Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja v kapitole „Životné prostredie“ a zahŕňa v sebe tieto oblasti: ovzdušie, voda, pôda, hluk, žiarenie, seizmicita, zdravotný stav obyvateľstva.
Hore
Redakcia | Vytvorené: 1.11.2015 | Aktualizované: 1.11.2015